Yleiset ehdot


Winsalo Oy:n (jäljempänä Winsalo) verkkokauppa myy antiikki- ja keräilytuotteita kansainvälisesti.


KUVATALTIOIDEN LISENSSIEHDOT MÄÄRITELLÄÄN EHTOJEN OSASSA II.

Winsalo pidättää oikeuden tehdä muutoksia verkkokaupan ehtoihin ilman ennakkoilmoitusta. Ehdot tulevat sovellettaviksi muutoksen jälkeen tehtyihin kauppoihin siten, että asiakas hyväksyy verkkokaupan ehdot.


HUOM! Winsalo myy listattuja tuotteita myös toimipisteissään, mistä johtuen asiakkaan valitsema tuote ei ole aina saatavilla tilausta tehdessä. Tällöin Winsalo oy pidättää oikeuden perua kauppa ja palauttaa ostajalle tämän maksama kauppahinta.

Winsalo oy ei vastaa ylivoimaisesta esteestä, kuten yleisestä maksuliikenteen keskeytymisestä, johtuvista tilauksen tekemisessä ilmenevistä virheistä.


I OSA


1. Soveltuva laki


Verkkokaupan toimintaan ja sivustoon sovelletaan Suomen lakia.

Verkkomyyntiin sovelletaan Kauppalakia (355/83). Kuluttajansuojalakia sovelletaan asiakkaan ollessa luonnollinen henkilö, jolla on ostohetkellä kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.


2. Toimitusehdot


Tuotteet toimitetaan, kun Winsalo oy on vastaanottanut niistä maksun.


Asiakas voi valita tuotteen tai tuotteiden toimitustavaksi noudon tai postitoimituksen. 

POSTITOIMITUS

Postitoimituksena lähetettävät tuotteet lähetetään kirjattuina kirjeinä Suomen postin kautta. Kirjattuina kirjeinä lähetettävien tuotteiden kokonaishintaan lisätään postimaksu. Tuotteiden, jotka koonsa tai painonsa johdosta johtuen lähetetään pakettina, toimituskulut lisätään hintaan "pakettitoimitusta" tai "postitoimitusta" valittaessa. Pakettikulu lisätään, kun paketin paino ylittää 250g tai paketin kooksi tulee yli 400 mm x 250 mm x 30 mm.

Postitoimituksena toimitettavat tuotteet postitetaan 1-5 päivän kuluttua tilauksen vahvistuksesta lukien. Winsalo oy vastaa tuotteen asianmukaisesta pakkaamisesta ja pidättää oikeuden valita asianmukaisen postitustavan.


NOUTO

Nouto on mahdollista tuotteen tilausvahvistusta seuraavana arkipäivänä. Noutopaikka määräytyy tuotteen sijainnin mukaan, joka ilman eri mainintaa tuotekuvauksessa tai muutoin tilauksen yhteydessä, on Winsalon Kankaanpään toimipiste osoitteessa Venestie 481, 38760 Venesjärvi, Suomi.

Tuote on noudettava kahden viikon kuluttua tilausvahvistuksen lähetyksestä. Winsalo vastaa noutona toimitettavasta tuotteesta, kunnes asiakas on saanut sen haltuunsa tai kunnes kaksi viikkoa on kulunut tilausvahvistuksen lähetyksestä. Asiakas vastaa itse noudosta johtuvista muista kuluista, kuten tuotteen siirrosta aiheutuvista kuluista.

Huonekalujen toimitustapa on nouto. Asiakkaan pyynnöstä voidaan sopia muusta toimitustavasta. Asiakas vastaa tällöin kaikista toimituskuluista


Postitustapa voidaan valita muuksi kuin Winsalon määräämäksi, jolloin asiakas vastaa postituksesta johtuvista lisäkuluista.


3. Tuotteet


Kaikki tuotteet myydään siinä kunnossa, kun ne verkkokaupan kuvauksissa on ilmoitettu. Winsalo oy vastaa vain tuotteissa olevista olennaisista virheistä, jotka eivät käy ilmi tuotekuvista tai tuotekuvauksista.

Winsalo oy pidättää oikeuden poistaa valitsemansa tuote valikoimasta ilman ennakkoilmoitusta.


4. Vakuutus


Asiakas voi valita tuotteilleen erikseen sovittavan ja hinnoiteltavan vakuutuksen.


5. Maksutavat


Asiakas voi valita maksutavakseen Finqun tarjoaman maksupalvelun, PayPal- maksupalvelun tai erikseen sovittavan, noudon yhteydessä tapahtuvan käteismaksun. Winsalo ei vastaa Finqu tai PayPal -maksupalveluntarjoajista johtuvista viivästyksistä, virheistä, vahingoista tai kustannuksista.

Erikseen voidaan sopia myös muista maksutavoista, joista johtuvista lisäkuluista asiakas vastaa.


6. Kaupan peruuttaminen


Asiakkaalla on kauppaa koskeva seitsemän päivän peruuttamisoikeus tavaran haltuunsaamispäivästä lähtien.

Asiakas vastaa tällöin tuotteen asianmukaisesta palauttamisesta, palauttamisen postikuluista sekä tuotteeseen kohdistuvista mahdollisista vahingoista tuotteen haltuunsaamisesta lähtien.


7. Asiakasrekisteri


Winsalo pidättää oikeuden säilyttää asiakasrekisteriä kauppasuhteiden ylläpitämiseksi ja hoitamiseksi sekä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteriin ja sen tietosuojaan sovelletaan henkilötietolakia (523/99).


Asiakas voi poistaa tietonsa Winsalo:n tietokannasta asianmukaisella ilmoituksella verkkokaupan ylläpidolle tai kirjeitse osoitteeseen Venestie 481, 38760, Venesjärvi, Suomi.


8. Oikeuspaikka


Winsalo verkkokauppaan ja sen tuotteisiin liittyvät kiistat ratkaistaan osapuolten välisin neuvotteluin. Verkkokaupasta tai sen palveluista johtuva kanne on nostettava myyjän kotipaikan käräjäoikeudessa.


II OSA


DIGITAALISEN TALTION KÄYTTÖLISENSSI


Digitaalisella kuvataltiolla (”Taltio”) tarkoitetaan tässä Winsalo Oy:n (”Myyjä”) verkkokaupassa lisensoitavia digitaalisia valokuva- tai asiakirjakopioita.

Yksittäisen käyttölisenssin ostaja (”Ostaja”) saa Taltioon maailmanlaajuisen, rojaltittoman oikeuden käyttää Taltiota yksityiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen, sekä valmistaa Taltiosta kopioita jäljempänä esitetyin rajoituksin (”Lisenssi”).

Alkuperäiset valokuvat tai asiakirjat ovat Winsalo Oy:n hallussa. Valokuvien tai asiakirjojen fyysisten kopioiden myynti ei vaikuta Lisenssin sitovuuteen. Valokuvat tai asiakirjat eivät ole julkisesti saatavilla, eikä Lisenssin antamista ole tulkittava julkiseksi saattamiseksi.

Julkiseksi saattamisella tarkoitetaan tässä Lisenssissä Taltion lataamista internetiin tai muuhun yleisölle julkiseen paikkaan, josta yleisö voi vaivatta kopioida tai tallettaa Taltion ja levittää siitä kopioita.

Myyjä pidättää rajoittamattoman yksinoikeuden Taltion ja alkuperäisen dokumentin tai valokuvan kopioiden edelleenlisensointiin digitaalisesta taltiointimuodosta riippumatta.


MYYJÄN VAKUUTUS

Myyjä takaa tällä Lisenssillä Ostajalle oikeuden alkuperäiseen, vesileimattomaan, korkealaatuiseen, täysikokoiseen JPG-muotoiseen digitaaliseen valokuvakopioon tuoteselosteessa esitetystä valokuvasta tai asiakirjasta.

Myyjä ei tule saattamaan Taltioita julkisesti saataville. Mikäli Myyjå tahallisesti saattaa Taltion julkisesti saataville, palauttaa Myyjä alkuperäisen Ostajan vaatimuksesta ja Lisenssistä perityn maksun.


OSTAJAN VELVOLLISUUDET

Ostajalla ei ole oikeutta edelleenlisensoida Taltiota tai siirtää Lisenssiä kolmannelle osapuolelle. Ostajalla ei ole oikeutta myydä tai lisensoida alkuperäisestä Taltiosta tehtyjä kopioita kopioiden taltiomuodosta riippumatta. Jälleenlisensointikielto koskee myös alkuperäisestä poikkeavia ja vaivatta tunnistettavissa olevia taltioita, joissa Taltiota on vain vähäisesti muokattu. Ostaja ei saa saattaa Taltiota julkiseksi alkuperäisessä tai vähäisesti muokatussa muodossa. Ostajan on varmistettava Taltion asianmukainen säilytys.

Mikäli Lisenssin ehtoja on rikottu, on Ostajan pyrittävä itsenäisesti päättämään Lisenssin ehtojen rikkominen, esimerkiksi poistamalla Taltio julkisesti saatavilta.


LISENSSIN SITOVUUS

Alkuperäisten valokuvien ja asiakirjojen tekijänoikeudet ovat rauenneet. Edellä mainittu ei vaikuta tämän Lisenssin sitovuuteen. Lisenssin ehtojen rikkomisesta seuraa sopimusoikeudellinen korvaus Myyjälle ("Korvaus"). Korvaus arvioidaan tapauksittain ja suhteessa rikkomisesta aiheutuneeseen taloudelliseen haittaan. Korvauksen arvioimisen lähtökohtana on pidettävä yksittäisen Lisenssin maksua koskevaa summaa. Mikäli Ostaja saattaa Taltion julkisesti saataville ehtojen vastaisesti, tahallaan tai tuottamuksellisesti, on Korvauksen minimimäärä Taltion kymmenkertainen lisenssimaksu.


Ostaja hyväksyy nämä ehdot ostaessaan Lisenssin Winsalo -verkkokaupasta ja sitoutuu noudattamaan soveltuvin osin myös Winsalo - verkkokaupan ehtoja.